Tolerantie van de Islam in Training

De methode die gebruikt wordt tijdens training en opvoeding is een werkwijze vol gemak en tolerantie. De Profeet s zei: “God heeft mij niet gestuurd om hard te zijn of om schade te veroorzaken, maar hij heeft mij gestuurd om dingen aan jullie te leren en gemakkelijk te maken.” (Muslim)

  • Een teken van tolerantie in de Islam is dat de Profeet s erg vriendelijk was wanneer mensen hem ergens naar vroegen. Zelfs wanneer het ging om onverwachte verzoeken. Een jonge man kwam naar de Profeet s en vroeg: “O Profeet van Allah, sta me toe om ontucht te verrichten.”
     De Profeet s zei: “O Profeet van Allah, sta me toe om ontucht te verrichten.” De Profeet s zei: “Zou jij dat willen voor je moeder?” Hij antwoordde, “Natuurlijk niet!” De Boodschapper van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun moeders.” Hij zei tegen hem, “Zou je dit willen voor je dochter?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” De Boodschapper van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun moeders,” Hij zei: “Zou je dit willen voor je zusters?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” De Profeet van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun zusters.” De Profeet van Allah vroeg hem “Zou jij dit willen voor je tantes?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” Hij zei, “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun tantes.” En toen plaatste de Profeet zijn hand op de jongen en zei: ‘O Allah vergeef zijn zonden en zuiver zijn hart en maak hem kuis (versterken en onthouden van seksuele zonden).” (Haithami)
  • Anas b. Malik heeft vermeld: Toen wij in de moskee waren met de Boodschapper van Allah y kwam er een Arabier uit de woenstijn binnen in de moskee en begon in de moskee te urineren. De Metzegelen van de Profeet s zeiden: “Stop, stop!”De Profeet van Allah s zei: “Onderbreek hem niet; laat hem met rust.” Zij lieten hem met rust en toen hij klaar was met urineren riep de Profeet van Allah hem en zei zoiets als: moskeeën zijn niet bedoeld om in te urineren of voor viezigheid maar zijn alleen bedoeld om Allah te gedenken, te bidden en om Koran te reciteren. Hij (de overleveraar) zei dat de Profeet opdracht gaf om een emmer met water te halen en goot het er over.” (Bukhari)