Tolerantie van de Islam en de continuïteit van de Goede Daden

  • Allah beloont een gelovige wanneer een Moslim anderen begeleidt in het doen of laten van daden. De Profeet s zei: “Wie een ander stimuleert krijgt een beloning voor degene die hij heeft gestimuleerd, de beloning van degene die volgen zal daardoor niet minder zijn. Wie anderen oproept om onheil te plegen zal worden gestraft en de straf voor elk van hun zal niet verminderd worden.”
  • Wanneer een persoon profijtvolle kennis verspreidt in zijn gemeenschap, zal voor deze daad een grote beloning van Allah zijn. De Profeet s zei: “Wanneer een persoon komt te overlijden, komen al zijn goede daden ten einde, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, profijtvolle kennis, en een rechtschapen zoon die du’a doet voor hem.” (Muslim)