De Tolerantie in de Islam in relatie tot vergeving van zonden

De kinderen van Adam begaan vaak zonden in hun leven. De Profeet s zei: “Alle kinderen van Adam begaan zonden, en de beste van de zonderaars zijn degenen die berouw tonen.” (At-tirmidhi)

Satan heeft beloofd de kinderen van Adam te misleiden. Allah zegt in de Koran: “Hij (satan) zei: “Ziet u degenen die U boven mij heeft geeerd? Als U mij uitstel verleent tot aan de Dag der Opstanding, dan zal ik mijn nageslacht zeker doen misleiden, op slechts enkelen na. Hij(Allah) zei: “Ga. (En wat betreft) degene onder hen die jou volgen, waarlijk, de Hel zal jullie vergelding zijn, (en dit is zeker) een omvangrijke Vergelding.” [17:62-3]

 • Allah zal iemand zijn zonden vergeven ongeacht hoe vaak men ze gepleegd heeft. De Profeet s zei: “Bij degene in wiens handen mijn leven is, als je niet zondigt, zal Allah je vervangen voor mensen die zondigen, zoek vergeving en Allah zou hen vergeven.” (Muslim)
 • Allah heeft de poorten van vergeving voor de Moslim geopend. Hij zegt: “Maar wie berouw toont na zijn onrecht en zich betert, waarlijk, Allah zal dan zijn berouw aanvaarden. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” [5:39]

  The Profeet s zegt: “Allah, de Verhevene, zal Zijn hand blijven uitstrekken in de nacht zodat de zonderaars van de dag berouw zullen tonen en Hij blijft zijn hand strekken gedurende de dag, zodat de zonderaars van de nacht berouw kunnen tonen totdat de zon opkomt in het westen. (Muslim)

  Allah zegt: “Allah aanvaardt slecht het berouw van degenen die slechte daden verrichte uit onwetendheid en vervolgens snel berouw tonen. Zij zijn degenen die Allah vergeeft en Allah is Alwetend, Alwijs. En (de aanvaarding van) het berouw geldt echter niet voor degenen die slechte daden (blijven) verrichten, totdat de dood zich bij één van hen aandient en hij dan zegt: “Voorwaar, nu toon ik berouw”, noch voor degenen die sterven als ongelovigen. Voor hen hebben Wij een pijnlijke Bestraffing voorbereid.” [4:17-18]

 • Wanneer een persoon berouw toont aan God, is er geen bemiddelaar tussen hem en God. De Profeet s zegt: “Een persoon zijn berouw zal geaccepteerd worden zolang de doodsrammelaar nog niet van hem heeft gehoord.” In een andere hadith, is verklaard: “Wie berouw toont voordat de zon opkomt vanuit het westen zal vergeven worden door Allah.” Allah zegt: “En wie iets slechts verricht of zichzelf onrecht aandoet, en daarna bij Allah om vergeving vraagt, hij al Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol aantreffen. En wie een zonde verwerft, verwerft deze slechts ten nadele van zichzelf. En Allah is Alwetend, Alwijs.” [4:110-111]
 • Degenen die oprecht berouw tonen voor hun zonden zullen hun zonden omvormen in goede daden met de wil van Allah. Allah, de Verhevene, zegt: “Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is Meest Vergevigsgezind, Meest Barmhartig.” [25:70]

  Allah vraagt van ons om berouw te tonen, Hij, de Verhevene, zegt: “Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.” [39:53]

 • Allah beloont een persoon voor het hebben van goede intentie. Als een persoon van plan is om een goede daad te doen, en het niet doet, zal hij een beloning van Allah ontvangen vanwege zijn goede intentie. De Profeet vzmh zei: “Allah zei, “Als mijn slaaf voornemens heeft om een slechte daad te doen (O Engelen) schrijf het niet op tenzij hij het doet; en als hij het wel doet, noteer het dan zoals het is, maar als hij afziet van de zonde omwille van Mij schrijf het dan op als een goede daad. Indien hij van plan is om een goede daad te doen maar het toch niet doet, schrijf het dan op als een goede daad, en als hij het doet, maak er dan een notitie van als tien goede daden tot zevenhonderd keer wordt beloond.” (Muslim)
 • Wanneer men zondigt, zullen hun zonden geen barrière zijn tussen hen en de genade van Allah. In de Profetische Traditie, is verklaard:

  “Er zal één man zijn die wordt geconfronteerd met het Hellevuur en hij zal zeggen, ‘O God! De warmte van de hel heeft mij verbrand; draai mijn hoofd weg van het vuur alstublieft.’ Hij zal Allah blijven aanroepen totdat Allah zal zeggen, ‘Als ik jou geef wat je wilt zal je dan om niets anders vragen?’ De man zal zeggen, ‘Nee, bij uw Kracht, ik zal U om niets anders vragen!’ Toen draaide Allah zijn gezicht weg van het vuur. De man zal daarna zeggen, ‘O God, breng mij in de buurt van de poort van Jannah (Hemelse tuin).’ Allah zal tegen hem zeggen; ‘Had jij niet beloofd om niets anders te vragen? Wee u, O zoon van Adam! Hoe verraderlijk ben jij!’ De man zal Allah blijven aanroepen totdat Allah zal zeggen; ‘Als ik jou geef wat je wilt zal je dan om iets anders vragen?’ De man zal zeggen; ‘Nee, bij Uw Kracht. Ik zal U om niets anders vragen.’ Hij zal Allah zijn woord geven en beloven om hierna niets meer te vragen. Dus Allah zal hem dicht bij de poort van Jannah brengen, en wanneer hij het ziet, zal hij stil blijven zolang Allah dat wil. Daarna zal hij zeggen; ‘O Allah! Laat mij naar binnen gaan!’ Waarop Allah zal zeggen; ‘Had jij mij niet beloofd dat je om niets meer zou vragen? Wee u, O zoon van Adam! Hoe verraderlijk ben jij!’ Daarop de man zal zeggen; ‘O Allah! Laat mij niet de meest ongelukkigste zijn van Uw creaties! Hij zal Allah blijven aanroepen totdat Allah begint te glimlachen en wanneer Allah glimlacht, zal hij hem toestaan om Jannah binnen te gaan. Daar zal tegen hem gezegd worden; ‘Wens wat je maar wilt!’ Hij zou wensen dat al zijn wensen in vervulling zullen gaan. Waarop Allah zal antwoorden, je zal krijgen wat daar aan gelijk aan is.”

  Abu Huraira (radia Allahu anhu) voegde toe: Die man zal de laatste van de mensen van Jannah zijn die Jannah binnen gaat.” (Bukhari)
  Allah, de Verhevene, zegt: “En als Allah de mensen vanwege dat wat zij verwierven (met een bestraffing) zou treffen, dan zou Hij geen enkel schepsel (dat zich op aarde voortbeweegt) op haar oppervlakte (d.w.z. op de oppervlakte van de aarde) achterlaten. Maar Hij verleent hun uitstel tot een vastgesteld tijdstip. Als hun tijd vervolgens is aangebroken, waarlijk, Allah is dan Alziend over zijn Dienaren.” [35:45]

Tolerantie in de Islam in Relatie tot zonden

 • Wanneer iemand een goede daad doet, zoals bidden, zullen zij daar de beloning voor ontvangen van Allah en hun zonden zullen ook worden vergeven. De Profeet s zei: “De vijf gebeden en het Jumuah (d.w.z. zeggen vrijdaggebed) zijn middelen bedoeld om iemand te zuiveren van zondes.” (Haithami)
 • De Profeet s zei: “Voer Hadj en Umra opeenvolgend uit want dit zorgt er voor dat armoede en zonden verwijderd worden zoals zilverpoets onzuiverheden uit ijzer, goud en zilver verwijdert. En Hadj Al-Mabrur brengt als beloning het Paradijs.” (Sunnan an-nasa’i)
 • Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie de grote zonden mijden die voor jullie verboden zijn (gemaakt), zullen Wij jullie (kleine) slechte daden kwijtschelden en jullie toelaten tot een edele Plaats (d.w.z. tot het Paradijs).” [4:31]
 • De Profeet s zei: “Wanneer twee Moslims elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden zullen hun zonden neervallen als bladeren die uit een boom vallen.” (At-Tirmidhi)
 • Als een persoon wordt geraakt door verdriet of een ziekte, zal dit helpen om gezuiverd te worden van zonden. De Profeet s zei: “Niets treft de gelovige, vermoeidheid verdriet, ziekte en zelfs een bezorgdheid, behalve dan dat Allah iets verwijdert van zijn slechte daden.” (At-Tirmidhi)
 • Zuivering is ook een middel om je van zondes te ontdoen. De Profeet s zei: “Zal ik je leiden naar iets dat je zuivert van je zonden en je goede daden laat toenemen? Zei zeiden, ‘Ja O Boodschapper van Allah!’ Hij zei: “Volmaak je wudhu zelfs wanneer het moeilijk is en wacht van gebed tot gebed (dit zal zondes uitwissen). Niemand zal zijn huis verlaten behalve om met de Imam te bidden om vervolgens wachten op het volgende gebed. De Engelen zullen dan zeggen: “O Allah vergeef hem.” (Ibn Hibban)
  Kleine daden hebben een grote beloning en wissen zonden ook uit. Abu Hurairah (radia Allahu anhu) zei: “De armen onder de emigranten kwamen naar de Boodschapper van Allah y en zeiden: De bezitters van grote rijkdom hebben de hoogste rang en blijvend geluk.” De Profeet zei: Hoe kan dat? Zei zeiden: Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en zij geven aalmoezen maar wij geven geen aalmoezen. En zij kopen slaven vrij maar wij kopen geen slaven vrij. Hierop antwoordde de Boodschapper van Allah y het volgende: “Zal ik je iets leren waarmee je degene kunt bijbenen die jou hebben ingehaald en voor kunt komen op degene die na jou komt? Alleen degene die hetzelfde doen als jij zullen jou overtreffen. Zei zeiden: ‘Ja, Boodschapper van Allah!’ Hij (de Profeet s) zei: Prijs Allah! Zeg elke lofprijzing 33 keer (Subhan Allah 6, Alhamdu Lilah, Allah Akbar) na elk gebed.

  Abu Salih zei: “De armen onder de emigranten kwamen terug bij de Boodschapper van Allah y en zeiden: Onze broeders, de bezitters van het onroerend goed, hebben gehoord over wat wij doen en zij doen hetzelfde. De Boodschapper van Allah y zei: Dit is Allah’s genade Hij geeft aan wie Hij wil.” (Bukhari)
  De Profeet s heeft verteld dat het doen van vele goede daden ook zondes uitwist. De Profeet s zei: “Vrees Allah waar je ook bent, doe goede daden na het doen van slechte daden, Het eerste wordt uitgewist door wat later volgt, en gedraag je netjes naar mensen toe.” (At-Tirmidhi)
 • Er kwam een persoon bij de Profeet s nadat hij een zonde had begaan. Hij zei: “O Boodschapper van Allah, zuiver mij van mijn zonde! De Profeet s zei tegen hem: “Heb je wudhu gedaan?” Hij zei, “Ja.” Hij d vroeg toen, “Heb je met ons gebeden?” Hij zei, “Ja.” Hij zei toen: “Ga, want Allah heeft je vergeven.”
 • Subhan Allah: Allah is ver verwijderd van alle onvolkomenheid. Alhamdu Lilah: Alle lof is aan Allah, Allah Akbar: Allah is de Grootste.