Tolerantie van de Islam in Bestraffing

 • Islam heeft een aantal kastijdingen die, wanneer gehandhaafd, de veiligheid en bescherming van een samenleving garanderen. Levens zullen gered worden en de individuele eer zal beschermd zijn. Alle misdaden, ongeacht hun mate, zullen drastisch verminderen of volledig stoppen. “O jullie die geloven, al-Qisaas (het principe van gelijke vergelding in het Islamitische strafrecht) is jullie voorgeschreven in het geval van doodslag.” (2:178)
  Allah zei ook: “Maar als hij (d.w.z. de moordenaar) wordt vergeven door zijn broeder, laat het vervolgen (van de dader) dan op redelijke geschieden en de betaling (hier wordt de betaling van het bloedgeld aan de erfgenamen bedoeld) moet worden gedaan met goedheid.” (2:178)
  Allah zegt over diefstal: diefstal: “En de dief en de dievegge, hak hun handen af als een vergelding voor dat wat zij hebben verworven, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig Alwijs.” (5:38)
 • Zodra iemand zijn hand is afgesneden zou het hem en anderen ontmoedigen om bezittingen van anderen mee te nemen.
  De straf van iemand die ontucht pleegt wordt ook in de Koran genoemd: “De overspelige vrouw en de overspelige man, gesel een ieder van hen met honderd (zweep)slagen. En kan geen medelijden tegenover hen in de godsdienst van Allah (d.w.z. in het uitvoeren van de Islamitische lijfstraffen), als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de Laatste dag geloven. En laat een groep onder de gelovigen getuigen zijn van hun bestraffing.” [24:2]
 • Dit is bedoeld om de familielijn te beschermen, voorkomen dat families uit elkaar vallen en ter bescherming van de kinderen, zodat zij niet zonder beide biologische ouders achterblijven.
 • Als iemand slecht over een ander praat en hen onrechtmatig beschuldigt van veel seksuele betrekkingen te hebben wordt dat gevolgd door straf. Allah, de Verhevene, zegt: “En degenen die de kuise vrouwen valselijk beschuldigen en vervolgens niet met vier getuigen komen, gesel hen dan met tachtig (zweep)slagen en accepteer nooit (meer) dan getuigenis van hen. En zij zijn de verdorvenen.” [24:4]
 • De Sharia bevestigt een algemene richtlijn over (de) straffen. Allah, de Verhevene, zegt: “En de vergelding voor een slechte daad is een slechte daad die daaraan gelijk is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is dan bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.” [42:40]
 • Allah zegt ook: “En als jullie straffen, straf dan met gelijke (d.w.z. overeenkomstig met datgene) waarmee jullie zijn gestraft. En als jullie geduld tonen (en daarvan afzien), dan is dat zeker beter voor de geduldigen.” [16:126]

De straffen hebben een paar voorwaarden:

 • Tolerantie in Islam betekent ook dat straffen gerelateerd aan individuele rechten, niet mogen worden uitgevoerd als degene die slachtoffer is dit niet wil laten uitvoeren. Dit betekent dat iemand ervan kan afzien en degene kan vergeven. Allah, de Verhevene, zegt: “En de vergelding voor een slechte daad is een slechte daad die daarna gelijk is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.” [42:40]
 • Wat betreft alles wat met maken heeft God’s recht; zo lang een persoon zijn zonden niet openlijk verkondigd wordt hij er niet voor gestraft (door God). Alsmede, als het de autoriteiten niet heeft bereikt, wordt de zonde niet bestraft. Men moet berouw tonen naar God toe, dit is tussen de zonderaar en God. De Profeet s zei: “Alle zonden van mijn volgelingen zullen worden vergeven, behalve die van de Mujahirin (zij die een zonde openlijk begaan of hun zonden aan de mensen bekend maken). Een voorbeeld van dergelijke bekendmaking is dat een persoon een zonde in de nacht begaat en hoewel Allah het heeft afgeschermd voor het publiek, vertelt hij in de ochtend, ‘O zo-en- zo, ik heb dit en dit gisteren gedaan’. Hij heeft zijn nacht afgeschermd door zijn Heer doorgebracht (niemand wist van zijn zonde) maar in de ochtend verwijdert hij Allah zijn afscherming zelf.” (Bukhari)
 • De implementatie van deze regels hebben grootse doeleinden: namelijk de bescherming van de mensenrechten en de veiligheid van de samenleving.
  Als een persoon weet dat hij gedood wordt als hij doodt, of hij weet dat zijn hand eraf wordt gehakt als hij steelt, dan is het zeker dat hij afgeschrikt zal zijn voor het plegen van deze zonden. Allah zegt: “En er is voor jullie (een redding van) leven in al-Qisaas, o bezitters van verstand, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.” [2:179]
 • Sommige zullen van mening zijn dat de straffen in de Islam zeer ernstig zijn. In werkelijkheid zijn ze passend bij elke misdaad en helpen ze de verspreiding van corruptie voorkomen. Gevangenisstraf, bijvoorbeeld, heeft zichzelf niet bewezen als een waardige vorm van straf. In plaats van het afschrikken van misdrijven verhoogt het soms de bereidheid van iemand om een misdaad te begaan.