Вступ

Одними із факторів, які сприяли розповсюдженню Іслама були його легкість, простота, великодушність і відповідність вродженому єству, із яким Аллаг створив людину. Більш того, заклик ісламу є гармонійним та ясним. Так, як це пояснив Всевишній Аллаг, сказавши: Поверни своє обличчя до релiгiї, як ханiф! Це — вроджена якiсть, iз якою Аллаг створив людей. Немає змiни в творiннi Аллага. Це є вiрна релiгiя — але ж бiльшiсть людей не знає! (Коран, 30:30)

Стовпи Ісламу

Однією з мудростей обов’язкової обрядової молитви (салят; намаз) є те, що вона уособлює собою зв’язок між рабом і його Господом. У молитві мусульманин усамітнюється зі своїм Господом, звертаючись до Нього і підкорюючись Йому.

Читати далі +

Толеранција Ислама У Казну

Іслам, як і інші релігії, зобов’язав людей дотримуватися адміністративної системи і системи виконання покарань, застосування яких гарантувало б безпеку суспільства і перешкоджало би поширенню злочинності.

Читати далі +

Islam is the religion that God revealed to all Prophets and Messengers, from the Prophet Adam, may God exalt his mention, to the Prophet Muhammad s God, the Exalted, says:

“Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam.” [3:19]
  • Це послання є повним і всеосяжним. Воно містить у собі такі закони, які регулюють зв’язок особистості з суспільством, а також зв’язок суспільства з тими, хто його оточує. Іслам буде збережено, як це обіцяв Аллаг. Ця релігія придатна для будь- якого місця та часу, аж до настання Судного Дня. Всевишній Аллаг говорить: Сьогоднi Я завершив вам вашу релiгiю, довiв до кiнця Свою милiсть до вас i схвалив iслам як вашу релiгiю. (Коран, 5:3)
  • Тому ісламські закони є великодушними. В них закладено легкість, простоту та відсутність труднощів. Саме це робить іслам улюбленим для сердець всіх верств мусульманського суспільства, не дивлячись на їх рівень життя і різницю у рівні мислення. Мусульмани насолоджуються втіленням в життя законів ісламу. Про це свідчать навіть неупереджені немусульмани. Закони ісламу піклуються про заможних так само, як і про бідних; вони однаково дбають про здорову і про хвору людину; про людей похилого віку та дітей; піклуються про чоловіка так само, як піклуються про жінку; дбають про правителя так само, як дбають про народ; також вони враховують обставини місця і часу. Людство, на протязі всієї своєї історії, не знало такого законодавства, як іслам. Воно побудоване на помірності, великодушності і легкості. Ісламське законодавство відповідає природі людини, яку Аллаг створив слабкою. Всевишній Аллаг говорить: “Аллаг прагне полегшення для вас, адже людина створена слабкою. (Коран, 4:28)
  • Великодушність і легкість ісламу є загальною і полягає у відсутності труднощів. Вона не обмежується тільки його послідовниками. З появою ісламу і пришестям Посланця Аллага Мухаммада (мир йому і благословення Аллага) з’явилося багато блага для послідовників попередніх релігій. Адже до цього вони мали багато труднощів в їх релігіях, але з появою Ісламу прийшло і полегшення. Всевишній Аллаг говорить: Якi пiдуть за посланцем, неписьменним пророком, запис про якого вони знайдуть у Тауратi та Iнджiлi. Вiн накаже їм найкраще й вiдверне вiд неприйнятного, вiн дозволить їм добре й заборонить лихе, вiн скине з них тягар i пута, якi висять на них. Саме тi, якi увiрують у нього, шануватимуть його, допомагатимуть йому й пiдуть за свiтлом, яке буде зiслано йому, — вони матимуть успiх! (Коран, 7:157)