Introductie

Islam is de religie die God geopenbaard heeft aan alle profeten en boodschappers van Profeet Adam, Gods vrede zij met hem, tot aan de Profeet Mohammed s. God, de Verhevene, zegt: “Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.” [3:19]

Pijlers Van De Islam

Gebeden zijn de schakel tussen een persoon en God. Een persoon die bidt tot God en smeekt om Zijn genade en vergeving. Het gebed is niet alleen een daad van aanbidding, maar heeft ook een sociale functie; Moslims van een gehele gemeenschap moeten samenkomen om het gebed uit te voeren in de moskee. De Profeet zei:

Lees het boek +

Tolerantie in straf

Islam heeft een aantal kastijdingen die, wanneer gehandhaafd, de veiligheid en bescherming van een samenleving garanderen. Levens zullen gered worden en de individuele eer zal beschermd zijn. Alle misdaden, ongeacht hun mate, zullen drastisch verminderen of volledig stoppen.

Lees het boek +

Islam is de religie die God geopenbaard heeft aan alle profeten en boodschappers van Profeet Adam, Gods vrede zij met hem, tot aan de Profeet Mohammed s. God, de Verhevene, zegt: “Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.” [3:19]

  • De Boodschap van Profeet Mohammed s is ook inclusief alle zaken die betrekking hebben op de individu, de maatschappij, en hoe om te gaan met mensen om je heen. Het is geschikt voor alle tijden en plaatsen. Allah, de Verhevene, zegt: “Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [5:3]
  • Het Islamitische rechtssysteem is inderdaad een rechtvaardig systeem dat eerlijk en eenvoudig toe te passen is. Ook is het bedoeld om problemen te ondervangen. Indien goed begrepen, is het geliefd bij iedereen die er over zal horen. Het is een plezier om in de praktijk toe te passen en zelfs onpartijdige niet-Moslims hebben dit beaamd. Gelijkheid en rechtvaardigheid in de behandeling van mensen wordt aan iedereen verstrekt, ongeacht rijkdom, leeftijd of geslacht. Islam is een gematigd rechtssysteem; geen ander systeem komt in de buurt van zijn gematigdheid en schoonheid. Allah, de Verhevene, zegt; “Allah wil (jullie lasten) voor jullie verlichten. En de mens was zwak geschapen.” [4:28]
  • De rechtvaardigheid in de Islam is niet alleen voor Moslims, maar is voor degenen die leven tussen de Moslims. Allah, de Verhevene, zegt: “(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen.” [7:157]