Tolerantie van de Islam en iemand zijn verlangens

  • Wanneer iemand zijn verlangens beantwoordt op de juiste manier, door middel van een huwelijk, ontvangen hij hier een beloning voor. De Profeet s zei: “Stimuleren tot het juiste is een sterk beloonde daad. En verbieden van het kwade is een beloonde daad. Wanneer jij je vrouw met verlangen benaderd zal je hiervoor een beloning ontvangen. De metgezellen zeiden: ‘O Boodschapper van Allah zal één van ons een beloning ontvangen voor het benaderen van zijn vrouw?’ De Profeet vzmh zei, ‘Zie jij dan niet dat je gestraft wordt wanneer je je verlangens op een onwettige manier beantwoordt? Hetzelfde geldt als je je verlangens op een wettige manier beantwoordt, hiervoor zal je beloond worden.” (Muslim)
  • Eén van de mooie dingen van de Islam is dat normale, gemiddelde, dag-tot- dag activiteiten omgezet worden in daden van aanbidding indien het in overeenstemming wordt gedaan met en in gedachten van Allah en Zijn Geboden. Eten, drinken en bezigheden met de intentie om ons voor te bereiden om te doen wat God van ons vraagt wordt sterk beloond. De Profeet s zei: “Als een persoon geld uitgeeft aan het onderhoudt van zijn familie dan zal hij hiervoor een beloning ontvangen.” (Bukhari)
  • De Profeet s zei: “Elke Moslim moet aalmoezen geven.” De mensen vroegen, “O Profeet van Allah! Als iemand niks heeft om te geven wat moet hij dan doen?” Hij zei, “Hij zou met zijn handen moeten werken en zou er zelf van moeten profiteren maar ook aalmoezen moeten geven (van wat hij heeft verdiend).” De mensen vroegen ook “Als hij zelfs dat niet kan vinden?” Hij antwoordde, “Hij moet degenen helpen die om hulp vragen.” De mensen vroegen toen, “En wat als hij dat niet kan doen?” Hij antwoordde, “Dat moet hij goede daden verrichten en zich verre houden van het doen van slechte daden en dit zal beloond worden als of hij daden van liefdadigheid verricht.” (Bukhari)