Tolerantie in zuivering

Alle daden van aanbidding in de Islam zijn gebouwd op tolerantie, dit is een intrinsieke kenmerk van de Islam. Allah, de Verhevene, zegt: “Dat zijn degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.” [13:28]

Niemand is overbelast. De Profeet s zei: “Verricht zoveel goede daden als binnen je capaciteit ligt, Allah wordt nooit moe van het geven van beloningen tot jij moe wordt van het verrichten van goede daden.” (Bukhari)

Alle aspecten van aanbidding in de Islam zijn in lijn met onze natuurlijke aanleg. Niemand wordt belast boven zijn capaciteit. Een Moslim wordt niet belast met meer dan hij kan weerstaan, zelfs in termen van zijn daden van aanbidding. Anas (radi Allahu anhu) zag een oude man die door zijn twee zoons naar de Moskee werd gedragen. De Profeet s vroeg: “Wie is dit?” Zij vertelde hem, deze man heeft gezworen dat hij naar de moskee zou lopen maar hij is erg ziek. De Profeet s zei: “Allah heeft geen behoefte aan de bestraffing van de man op zichzelf.” (Bukhari)

Wanneer een Moslim ziek is, zal Allah de persoon belonen voor de daden die hij zou hebben gedaan als hij niet ziek zou zijn. De Profeet s zei: “Als een persoon ziek is, of reist, ontvangt hij de beloning voor zijn daden die hij zou doen als hij gezond was. (Bukhari)

Allah houdt ook van hen die het uitgangspunt volgend dat men het gemakkelijkste kiest en dat wat is toegestaan voor Moslims. De Profeet zei: “Inderdaad Allah houdt er van als iemand van jullie gebruik maakt van de toegestane middelen de Hij heeft gegeven en Hij houdt er van als je een daad van aanbidding uitvoert die Hij heeft bepaald. ” (At-Tabarani)

Tolerantie in zuivering

Zuivering is noodzakelijk voor de meeste handelingen van aanbidding en water wordt gebruikt als middel voor deze zuivering.

  • Water is altijd zuiver zolang de geur, kleur of smaak niet is veranderd.
  • Het water waar een dier van heeft gedronken is geoorloofd om te gebruiken voor zuivering. Het is overgeleverd dat Kabshah bint (dochter van) Ka’b, die getrouwd was met één van de zonen van Ab Qatadah, heeft gezegd; Zij schonk water voor Abu Qatada zodat hij de rituele wassing kon verrichten. Een kat kwam en dronk het water, en hij hield de beker schuin zodat het dier on drinken. Zij stond hier van te kijken maar hij zei: “O dochter van mijn broer, vindt jij dit vreemd? De Boodschapper van Allah heeft gezegd: 'Dat kitten niet onrein zijn, ze zijn van degene die deel uitmaken van je omgeving.” (Ibn Majah)
  • Wanneer water schaars is en/of het gebruik van water is schadelijk voor iemand zijn gezondheid, is het toegestaan om de droge wassing te verrichten in plaats van jezelf te reinigen met water. Allah, de Verhevene, zegt: zegt: “En als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als (jullie) gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayammoem (vorm van reiniging met aarde die gehandhaafd wordt wanneer er geen water aanwezig is) met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en (Hij wil) Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.” [5:6]
  • Het is ook geoorloofd voor een Moslims om over de sokken heen te vegen bij het uitvoeren van de rituele wassing. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, maar in het algemeen is dit gelegaliseerd om het gemakkelijk te maken voor de Moslim om zich te reinigen.
  • Alle plaatsen zijn geschikt voor aanbidding. Een Moslim kan zijn gebed op elke plaats verrichten behalve bij een kerkhof of in een wasruimte. De gekozen gebedsruimte moet ook vrij zijn van zichtbare sporen van vuil. De Profeet zei: “Ik heb vijf karaktertrekken gekregen die niet aan de andere profeten voor mij zijn gegeven. Een ervan is dat iedere profeet wat gezonden voor hun eigen volk, terwijl ik ben gezonden voor de mensheid en al het land is een plek om te bidden, dus een ieder die het gebed moet verrichten, moet deze verrichten waar hij ook is.” (Al Bukhari)
  • Als er een zichtbaar spoor van vuiligheid is, kan het verwijderd worden met water. Abu Hurairah (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde: Een bedoeïen plaste in de moskee en sommige mensen haastte zich om hem in elkaar te slaan. De profeet s zei: Laat hem met rust en giet er een emmer water overheen. Ik ben gestuurd om dingen makkelijk te maken en niet het om het hun moeilijk te maken." (Bukhari)
  • Uitwerpselen van dieren waarvan het vlees geoorloofd is voor ons om te consumeren, wordt niet beschouwd als onzuiver. Dus als het in contact komt met iemand zijn kleding of schoenen wordt het niet beschouwd als onrein. De Profeet s werd gevraagd over het uitvoeren van het gebed bij schapen en hij zei dat het geoorloofd was, maar hij verbood dat men het gebed uitvoerde in kamelenstallen.