Tolerantie in relatie tot de vrouw in de Islam

De vrouw in de Islam heeft een unieke status; zij worden geëerd en hebben vele rechten gekregen. De Profeet zei: “De besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.” (Ibn Hibban)
Hij d zei ook: “Wees vriendelijk tegen je vrouwen.” (Muslim)

  • Een vrouw krijgt een bruidschat als zij gaat trouwen. Zij mag vragen wat zij wil en het is de plicht van de man om het haar te geven. Allah, de Verhevene, zegt: “En geef aan de vrouwen (die jullie huwen) hun bruidsschat als verplichte gift. Maar als zij vrijwillig een deel daarvan aan jullie schenken, nuttig het dan zorgeloos en met genoegen.” [4:4]
  • Zelfs als een vrouw is gescheiden, moet zij haar bruidsschat krijgen. Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie van hen scheiden voordat jullie hen hebben aangeraakt en jullie de bruidsschat reeds hebben vastgesteld, betaal hen dan de helft van wat jullie verplicht hebben gesteld, tenzij zij of hij in wiens handen de huwelijksvoltrekking ligt instemmen om het kwijt te schelden. En dat jullie kwijtschelden is dichterbij godsvrucht. En vergeet de vrijgevigheid onder elkaar niet. Voorwaar, Allah is alziend over wat jullie doen.” [2:237]

Het is een plicht voor de man om te zorgen voor de financiële behoeften van zijn vrouw. Het is verboden voor hem om hard te zijn naar haar toe. Allah, de Verhevene, zegt: “Laat hen (d.w.z. de gescheiden vrouwen) verblijven waar jullie verblijven, naar jullie vermogen. En behandel hen niet oneerlijk om hen in het nauw te drijven.” [65:6]

Het is het recht van de vrouw om de voogdij over haar te kind op te eisen als zij dat wenst. Allah, de Verhevene, zegt: “En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren. Dit is voor degene die de periode van het zogen willen vervolmaken. En de vader van het kind dient de kosten voor het eten en de kleding van de moeder op een redelijke wijze te dragen. Geen enkele ziel zal boven haar vermogen worden belast. Geen enkele moeder mag oneerlijk behandeld worden vanwege haar kind. Noch mag een vader oneerlijk behandeld worden vanwege zijn kind. En op de erfgenaam rust dezelfde (plicht). Als zij beiden besluiten om het kind te spenen, met wederzijdse goedkeuring en na overleg, dan treft hen geen blaam. En wanneer jullie besluiten om een zoogmoeder voor jullie kinderen te nemen, dan treft jullie geen blaam, als jullie betalen wat jullie overeen zijn gekomen, op een goede wijze. En vrees Allah en weet dat Allah Alziend is over wat jullie doen.” [2:233]

  • Een vrouw moet voorzien worden in haar behoeften zodat er voor haar wordt gezorgd. Allah, de Verhevene, zegt: “Laat de vermogende (man) uitgeven naar zijn vermogen. En degene van wie zijn voorziening beperkt is, laat hem dan uitgeven van datgene wat Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven wat Hij haar gegeven heeft (d.w.z. boven haar vermogen). Allah zal na ongemak gemak schenken.” [65:7]
  • Een vrouw krijgt haar deel van de erfenis. Allah, de Verhevene, zegt:  “De mannen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten. En de vrouwen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten, ongeacht of het weinig of veel is. Het is een vastgesteld deel.” [4:7]
  • Wanneer een vrouw in haar menstruatie periode of bevallen is, is het niet verplicht voor haar om bepaalde handelingen van aanbidding te doen. Zij is niet verplicht om te bidden of om te vasten. De gemiste vasten dagen kan zij na de Ramadan inhalen. Volgens de Profetische traditie: “Mu’adha zei: “Ik vroeg Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar): Wat is de redden dat een menstrueren vrouw de gemiste vasten dagen van de Ramadan moet inhalen maar haar gemiste gebeden niet hoeft in te halen? Zij zei: Wij zijn aan het einde van de menstruatie gekomen, en we werden bevolen om het vasten te voltooien, maar werden niet bevolen om de gebeden te voltooien.” Ook is een vrouw in haar menstruatie periode niet verplicht om als afscheid rondom de Kaaba te lopen. De Profeet s zei: “De mensen werden bevolen om de Tawaaf rondom de Kaaba ter afsluiting te doen voordat zij vertrokken naar Mekka. Behalve voor de menstruerende vrouwen zij zijn vrijgesteld van deze plicht.” (Bukhari)
  • Het is niet verplicht voor een vrouw om te vechten in de oorlog. Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “O Boodschapper van Allah, zijn vrouwen verplicht om te vechten in Jihad?” Hij d zei: “Ja, zij hebben een Jihad waarin geen gevecht is, Hadj en Umra.” (At-Targheeb wat-Tarheeb)
  • Een vrouw is niet verplicht om haar geld te besteden aan huishoudelijke zaken, zelfs als zij haar eigen inkomen heeft. Deze voorziening is een verplicht van de man.