Улесненията на Исляма касаещи продължителността на добрините:

  • Аллах е направил за човека да има награда за дадени добри дела, без да ги е извършил. Това става, когато той подтикне друг човек да върши тези дела. В тази връзка Пратеника y, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „Който призовава към правия път, ще има същата отплата като онези, които са тръгнали по него, без те да бъдат ощетени с нищо в отплатата. А който призовава към заблудата, той ще носи същия грях като греховете на онези, които са го последвали, без да бъде намалено нищо от греховете им.“ (Муслим: 2674)

    Именно това предание подтиква мюсюлманина да се придържа към всяко нещо, което е добро за цялото общество, вършейки добри дела, призовавайки към тях и възпирайки останалите от неприлични постъпки. Така този човек става причина да се ограничи разврата сред обществото и печели награда от последвалите го. И наред с тези ползи, той се самоизгражда като достойна и благочестива личност и след това способства за изграждането на останалите.“

  • Аллах направи възпитанието на праведни деца и разпространението на знанието за Исляма сред обществото да бъдат от нещата, чрез които мюсюлманина печели добрини по време на земния си живот и след смъртта. Пратеника y, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „Когато умре сина на Адем му се прекъсват всички дела, освен три: Текуща садака (като да построи джамия, пансион, чешма, мост и т.н.), знание от което да се възползват хората и праведно дете, което да отправя призив- дуа за него (т.е. да се моли за него).“ (Муслим: 1631)