Уваженията на Исляма към жената:

Жената в Исляма има високопоставено място, чрез което се запазват нейните права и се придава нейната важност. Именно заради това тази религия направи почитането ѝ да бъде знак за извисена, праведна и почтена личност. Затова Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, y казва: „Вярващите с най-пълна вяра са онези, които са с най-добър нрав, и най-добрия измежду вас е онзи, който е най-добър за жените си.“ (Ибн Хиббан- сахих)
По този начин Исляма направи добротворството и уважението към жената да са преди добротворството и уважението към мъжа. Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, y казва: „Отнасяйте се с добро към жените ви...“ (Сахих)

Сега ще разгледаме няколко точки касаещи уважението на Исляма към жената:

 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че е направил задължителната плата мехр, да бъде нейно право. Всевишния Аллах sказва: „И давайте на жените задължителната плата от сърце! А ако ви отстъпят нещо от него, яжте го със здраве и охота!“ (Сура Ен-Ниса: 8)

  По този начин ако мъжа я разведе, тя ще има средства с които да преживява за известно време.

 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че тя има право на част от задължителната плата мехр, дори да бъде разведена преди да останат насаме и да бъде докосната от съпруга ѝ. Всевишния Аллах s казва: „А ако сте им дали развод, преди да ги докоснете, но вече сте уговорили задължителната плата, за тях е половината от онова, което сте уговорили, освен ако те се въздържат или се въздържи онзи, в чиито ръце е сключването на брака. А да се въздържате е по-близо до богобоязливостта. И не забравяйте благоволението помежду си! Аллах съзира вашите дела.“ (Сура Ель- Бакара: 237)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че когато бъде разведена, не се позволява да бъде прогонена от къщата на съпруга си. Редно е да остане в къщата му, докато изтече периода на изчакване след развода, защото това може да бъде причина да се съберат отново и да продължат семейния живот. Всевишния Аллах s казва: „О, Пророче, ако се развеждате с жените, развеждайте се с тях в срока, затова и пресмятайте срока, и бойте се от Аллах, вашия Господ! Не ги пропъждайте от домовете им, а и те да не излизат, освен ако са сторили явна скверност. Това са границите на Аллах. А който престъпва границите на Аллах, той угнетява себе си. Откъде да знаеш, Аллах може да породи след това и нещо ново.“ (Сура Ет-Таляк: 1)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че се повелява на мъжа да се грижи за нея след развода, докато свърши периода на изчакване или докато роди, като и задоволява нейните материални нужди и отдава пълните ѝ права, без да я ощетява и потиска с нищо.Всевишния Аллах y казва: „И ги настанявайте [жените в развод], където и вие живеете, според своите възможности, и не им навреждайте, за да ги притесните! А ако са бременни, харчете за тях, докато родят! А ако кърмят децата ви, дайте им тяхната отплата и се разберете с добро! А ако не се разберете да кърми друга.“ (Ет- Таляк: 6)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че той и даде да избира, дали тя да кърми детето или да го даде на кърмачка, ако пожелае това. Всевишния Аллах y казва: „А майките да кърмят рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши. Онзи, чието е новороденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая. На всяка душа се възлага само по силите ѝ. Да не се злостори на майка заради нейната рожба, нито на онзи, чието е новороденото, заради неговата рожба, и за наследника е същото. А ако и двамата искат отбиване, при взаимно съгласие и съветване, не е прегрешение за тях. И ако искате да поверите рожбите си на кърмачки, не е прегрешение за вас, щом се отплатите, давайки според обичая. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах съзира вашите дела! (Сура Ель-Бакара: 233)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че когато тя има деца от един мъж и след това той я разведе, той е длъжен да се грижи за нея и децата ѝ, като им подсигурява средства с който да живеят. Всевишния Аллах s казва: „Заможният да даде [за жената и детето] според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил! Аллах възлага на всяка душа само според онова, което є е дал. Аллах ще стори облекчение след трудността.“ (Ет-Таляк: 7)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че той отреди за нея дял от наследството, след като беше лишена от него според обичаите на съдружаващите. Всевишния Аллах казва: „За мъжете има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките, и за жените има дял от онова, което са оставили родителите и най- близките малко или много предписан дял.“ (Сура Ен- Ниса: 7)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че той я извинява и освобождава от някои задължителни богослужения, по време на месечния цикъл и след родилното течение. В тези две положения за нея отпада молитвата намаз изцяло, като не се издължава за изпуснатите намази. Що се отнася до говеенето в месец Рамадан, тя е длъжна да се отдължи за всеки един изпуснат ден от месец Рамадан, ако има такава възможност. Предава се от Муазет, че е казала: „Попитах Айша: „Какво има на жената в месечен цикъл, та се издължава за изпуснатото говеене 4 , а не се издължава за изпуснатия намаз?“ Тя отговори: „От хариджитите 5 ли си ти?“ Отговорих: „Не съм от тях, просто питам.“ Айша каза: „Сполетяваше ни месечния цикъл по времето на Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и ни се повеляваше да се издължим за изпуснатото говеене, но не ни се повеляваше да се издължим за изпуснатия намаз. (Сахих) Дори в това положение Исляма улеснява жената като за нея отпада задължението за извършване на прощален таваф 1 по време на хадж. Предава се от ибн Аббас, че е казал: „Заповядано е на хората последното нещо при дома кябе да бъде прощалния таваф, с изключение на жената в месечен цикъл, тя е освободена от него.“ (Бухари и Муслим)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че той позволява на нея и съпругът ѝ да се наслаждават по всеки възможен и позволен начин, дори когато тя е в термин, с единственото изключение, че в това положение се забранява половия контакт. Предава се от Енес, че когато при евреите имало жена в термин, те не са сядали да се хранят заедно с нея, дори не са оставали в една къща с нея. Когато това стигна до ушите на сподвижниците, те попитаха Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, за него и беше низпослано следното знамение: „И те питат за месечното кръвотечение. Кажи: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в [период на] месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се.“ И Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Наслаждавайте се с тях по всеки позволен начин с изключение на полов контакт.“ (Муслим)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че той не ѝ е възложил да воюва, когато има война. Предава се от Айша, Аллах да е доволен от нея, че е казала: „О, Пратенико на Аллах! Има ли война джихад за жените?“ Отговори: „За тях има джихад в който няма война, това са хаджа и умрата.“ (Ахмед-сахих)
 • Уважението на Исляма към жената се състои в това, че той не я задължава да се грижи за подсигуряването на прехраната на семейството.