Толерантність до гріха

Великодушність ісламу у сфері прощення гріхів

Люди багато помиляються і коять гріхи по відношенню до самих себе, свого Господа і тих, хто їх оточує. Як про це повідомив Посланець Аллага y, сказавши: «Всі люди – помиляються, і кращі із тих, хто помиляється – ті, хто каються». Причиною цих гріхів і непослуху є давня війна із сатаною (шайтан), який пообіцяв збивати людей з Шляху Істини. Всевишній Аллаг так сказав про обіцянку сатани збивати людей: Той (Ібліс) s сказав: «Господи! За те, що Ти спокусив мене, я прикрашу для них те, що на землi й неодмiнно спокушу їх усiх». (Коран, 15:39)

 • Аллаг може пробачити гріх, скільки б раз він не повторювався, поки раб Аллага прохає прощення за скоєне. Вчинення непослуху Аллага є природною якістю людини. Гріхи можуть бути стерті і прощені, поки раб продовжує просити про це свого Господа. Передається від Абу Саїда аль-Худрі (хай буде вдоволений ним Аллаг), від Пророка s, що він сказав: «Ібліс сказав: «О Господь, я не перестану вводити в оману синів Адама доти, поки їх душі знаходитимуться в їх тілах».

  Господь Всевишній і Всемогутній sсказав:
  «Я ж не перестану прощати їх, поки вони проситимуть Мене про прощення!» (Ахмад)
  Посланець Аллага s сказав: «Клянуся Тим, в Чиїй Руці душа моя! Якби ви не робили гріхів, то Аллаг прибрав би вас і привів би людей, які грішать, а потім прохають прощення у Аллага, а Він прощав би їм».
 • Аллаг відкрив перед мусульманином завжди і всюди двері каяття. Всевишній Аллаг говорить: «А в того, хто покається пiсля злочину свого й виправиться, прийме Аллаг каяття. Воiстину, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!» (Коран, 5:39)

  Пророк s сказав: «Аллаг простягає Свою Руку вночі, аби покаявся той, хто згрішив вдень, і простягає Свою Руку вдень, аби покаявся той, хто згрішив вночі, до того, поки сонце не вийде із заходу» (Ат-Тірмізі)

  Лише в дуже малі проміжки часу двері каяття закриваються. Всевишній Аллаг говорить: «Воiстину, Аллаг приймає каяття тих, якi творили зло через своє невiгластво. I якщо вони швидко пiсля цього покаються, то Аллаг прийме каяття їхнє. Аллаг — Всезнаючий, Мудрий! Але не приймуть каяття тих, якi творять злi вчинки, а коли приступає до них смерть, то говорять вони: «Тепер я каюся!» I немає каяття тим, якi помирають невiруючими. Для таких Ми приготували болiсну кару!» [Коран,4:17-18]

  Таким чином, для раба Аллага завжди відкриті двері каяття. Виключенням є два випадки, про які сказав Посланець Аллага y: «Воістину, Аллаг Всемогутній і Великий приймає каяття раба доти, поки він не почне видавати передсмертний хрип» (Ат-Тірмізі)

  Також Пророк s сказав: «Хто покаявся до того, як сонце зійшло з заходу, то Аллаг прийняв його каяття» (Муслім)

 • Іслам полегшив звершення каяття. Не має потреби в жодних посередниках, адже каяття – питання, яке лежить суто між рабом і його Господом. У каятті немає нічого важкого: раб просто підіймає руки до свого Господа, визнаючи скоєний гріх і просячи у Нього прощення. Всевишній Аллаг s говорить: «Але хто скоїть зле або буде несправедливим до самого себе, а потiм благатиме прощення у Аллага, той знайде Аллага Прощаючим, Милосердним!» [Коран, 4:110]
 • Погані справи грішників, які щиро покаялись за їх скоєння, відчували жаль з приводу того, що зробили і мали рішучій намір не повертатися до них, будуть замінені на добрі діяння. Всевишній Аллаг говорить: «Якi не звертаються замiсть Аллага до iншого бога, якi не вбивають живої душi, не маючи на те права, якi не чинять перелюбу, — а хто робить так, того спiткає кара! У День Воскресiння його кара примножиться, i вiн назавжди залишиться принижений. Окрiм тих, хто покаявся, увiрував i робив добро, Аллаг замiнить 228 їхнi лихi вчинки на добрi справи. Аллаг — Прощаючий, Милостивий!» [Коран, 25:68-70]

  Ісламський шаріат звернувся до розуму грішника і зцілив його розгублену душу. Іслам відкрив для нього двері каяття за скоєний гріх. Всевишній Господь нікому зі Своїх створінь не дозволяє впадати у відчай щодо Його прощення і можливості стирання зроблених помилок, скільки б їх не було. Всевишній Аллаг говорить: Скажи: «О раби Мої, якi порушили межi на шкоду собi! Не втрачайте надiї на милiсть Аллага! Воiстину, Аллаг прощає всi грiхи, адже Вiн — Прощаючий, Милоседний!» [Коран, 39:53]

  Це стосувалося тих питань, які пов’язані з правами Аллага. Що ж стосується прав людей, то необхідно повернути їм їхні права та попросити вибачення про скоєне проти них.

 • Мусульманин отримає нагороду вже за свій добрий намір. І хай навіть після нього і не був зроблений добрий вчинок. Йому буде записано добра справа або навіть більше цього. Також, якщо мусульманин захотів зробити гріх, але, в підсумку, залишив його через страх перед Всевишнім, то Аллаг винагородить його. Посланець Аллага s сказав: «Аллаг говорить: «Якщо вирішить раб Мій зробити погане, то не записуйте йому погану справу, поки він не зробить її. Якщо він зробить погане, запишіть йому це як воно є, а якщо він відмовиться від здійснення цього заради Мене, то запишіть йому одну добру справу. Якщо він вирішить зробити добру справу, але не зробить її, то запишіть йому одну добру справу, а якщо він зробить її, то запищіть йому від десяти до семиста добрих справ» (Аль-Бухарі)
 • Гріхи мусульманина не є перепоною між ним і милістю Аллага. Навпаки, незважаючи на безліч гріхів, мусульманин прагне досягти милості Аллага і Його прощення. Пророк s сказав: «Воістину, я знаю того з мешканців Пекла, який останнім вийде звідти. Цей чоловік вибереться звідти поповзом, і йому буде сказано: «Йди і входь до Раю». Він піде і, увійшовши до Раю, виявить, що люди вже зайняли там свої місця. Йому буде сказано: «Чи пам’ятаєш ти своє минуле?» Він відповість: «Так». Йому скажуть: «Бажай!» Він перерахує свої бажання, а потім йому скажуть: «Ти отримаєш все, що побажав, і в десять разів більше, ніж земний світ, на додачу».
  Він скаже: «Невже Ти насміхаєшся наді мною? Адже Ти – Цар!» Абд Аллаг сказав: «Я бачив, як в той момент Посланець Аллага y розсміявся так, що стало видно його задні зуби» (Муслім)
 • Аллаг виявляє терпіння до тих своїх неслухняних рабів. Всевишній Аллаг говорить: «Якби Аллаг став карати людей за все, що вони роблять, то на поверхнi землi не лишилося б жодної живої iстоти. Вiн дає їм вiдстрочку — до певного часу. А коли їхнiй час настає, то, воiстину, Аллаг бачить Своїх рабiв!» [Коран 35:45]

Великодушність ісламу та спокута гріхів

Одним з проявів великодушності ісламу є те, що Аллаг обіцяв за деякі види поклоніння додаткову нагороду. Саме ця нагорода, з милості Аллага, буде спокутою деяких гріхів. Приклади цих справ ми наведемо нижче:

 • За звершення обов’язкових видів поклоніння на мусульманина чекає особлива нагорода, яка буде спокутою його невеликих гріхів. Пророк s сказав: «П’ять обов’язкових щоденних молитов, від п’ятничної молитви і до п’ятничної молитви, від Рамадана і до Рамадана, у всьому цьому – спокутування для невеликих гріхів, які були між ними, якщо ти будеш сторонитися великих гріхів». (Haithami)
 • Пророк s сказав: «Здійснюйте регулярно хаджж і умру, адже вони видаляють бідність і гріхи подібно до того, як ковальські міхи видаляють шлаки з заліза, золота і срібла. А за бездоганний хаджж немає іншої нагороди, крім Рая».
 • Віддалення від великих гріхів, з точки зору ісламу, вважається однією з причин прощення малих гріхів. Всевишній Аллаг говорить: I якщо ви будете уникати важких грiхiв, якi забороненi вам, то Ми простимо вам злi вчинки вашi та введемо вас через вхiд пошани! [Коран, 4:31]
 • Поширення вітання і рукостискання серед мусульман одним з видів спокути невеликих гріхів. Пророк sсказав: «Коли віруючий зустрічає віруючого, вітає його, бере його руку і стискає її, то з них спадають їх гріхи, подібно до того, як листя спадає з дерев». (al-Muʻjam al-Awsaṭ)
 • Хвороби, труднощі і нещастя, які стаються із рабом Аллага, є спокутою його помилок і деяких невеликих гріхів. Передається від Абу Саїда аль-Худрі (хай буде вдоволений ним Аллаг), що Посланець Аллага y сказав: «Що б не спіткало мусульманина – втома, довга хвороба, хвилювання, смуток, неприємність, скорбота або навіть укол колючки, Аллаг неодмінно простить йому за це щось з його гріхів».
 • Дотримання ритуальної чистоти (тагáра) також є однією з причин спокутування невеликих гріхів. Передається від Абу Саїда аль-Худрі (хай буде вдоволений ним Аллаг), що Посланець Аллага yсказав: «Чи вказати вам на те, чим Аллаг стирає гріхи і підносить на ступені?».

  Сподвижники сказали: «Звичайно, О Посланець Аллага!». «Це – добре звершення омовіння (вудý), незважаючи на неприємне; багато кроків до мечеті і очікування наступної молитви після попередньої. Кожен, хто вийде зі свого будинку, потім помолиться з імамом, потім сидітиме, чекаючи на наступну молитви, ангели будуть говорити за такого: «О, Аллаг, прости йому! О, Аллаг, помилуй його!».
 • Простий вчинок – згадування Аллага – прирівнюється до витрачання майна на Шляху Аллага і є одним з видів наближення до Нього. Абу Гурейра (хай буде вдоволений ним Аллаг) розповідав: «Одного разу до Пророка s прийшли бідні сподвижники і s сказали: «Багаті досягнуть найвищого положення і знайдуть вічне блаженство. Вони моляться подібно нам і постять подібно нам, але крім цього у них є перевага – вони мають багатство, завдяки якому вони здійснюють велике і мале паломництво, беруть участь в битві на Шляху Аллага і дають милостиню».

  Пророк s сказав: «Чи не вказати вам на те, завдяки чому зможете ви наздогнати і випередити їх, і ніхто з тих, хто буде після вас, не зможе наздогнати вас, і станете ви кращими з тих, серед кого перебуваєте, якщо вони не робитимуть того ж?!! Говоріть по тридцять три рази після кожної молитви: «Cубхан Аллаг», «Альхамду лі-Лляг» та «Аллагу Акбар».

  Абу Гурейра сказав: «І ми розійшлися в думках між собою. Деякі з нас стали говорити: «Нам слід говорити «Субхан Аллаг» і «Альхамду лі-Лляг» по тридцять три рази, а «Аллагу Акбар» - по тридцять чотири».

  Тоді я повернувся до Пророка s і він сказав: «Говори по тридцять три рази і «Субхан Аллаг», і «Альхамду лі-Лляг», і «Аллагу Акбар» (Аль-Бухарі; Муслім)

 • Звершення безлічі благих вчинків стирає погані справи. Передається від Муаза (хай буде вдоволений ним Аллаг), що він s сказав: «О Посланець Аллага, дай мені пораду!»

  На що він (мир йому і благословення Аллага) сказав:

  «Бійся Аллага, де б ти не був, і нехай за кожним твоїм поганим вчинком буде йти хороший, який зітре його»

  Тоді він (хай буде вдоволений ним Аллаг) сказав: «Порадь ще». Тоді Пророк s додав: «Стався добре до людей» (Ахмад)

 • Звершення поклонінь є спокутою малих гріхів. Доказом цього є хадіс, переданий від Абу Умами (хай буде вдоволений ним Аллаг), що одного разу чоловік прийшов до Посланця Аллага y сказав: «О Посланець Аллага! Воістину, мене спіткав гріх, за який мені належить понести покарання. Тож здійсни його наді мною!»

  На що він (мир йому і благословення Аллага) сказав:

  «Чи зробив ти мале омовіння, коли відправився сюди?», - він відповів: «Так». Потім Пророк y сказав: «Чи молився ти з нами, коли молилися ми?», Він відповів: «Так». Тоді Пророк s сказав: «Йди, адже, воістину, Всевишній Аллаг вже пробачив тебе»