Великодушність ісламу у сфері виконання покарань

Толеранција ислама у казну

 • Іслам, як і інші релігії, зобов’язав людей дотримуватися адміністративної системи і системи виконання покарань, застосування яких гарантувало б безпеку суспільства і перешкоджало би поширенню злочинності. Результатом втілення цієї системи є збереження життя, честі і майна людей, а також перешкоджання одним людям переступати допустимі межі щодо інших. Через ці види покарань зменшується шкода від скоєння злочинів. Саме тому іслам визначив для кожного злочину відповідний вид покарання. Так, за умисне вбивство на вбивцю чекає смертна кара. Всевишній Аллаг говорить: «О ви, якi увiрували! Встановлена для вас помста за вбитих.» (Коран, 2:178)

 • Крім тих випадків, коли родичі жертви пробачили вбивцю. Всевишній Аллаг говорить: «Якщо простить вбивцю його брат у релiгiї, то нехай той вчиняє за звичаєм та сплатить йому належний викуп.» (Коран, 2:178)

 • За крадіжку передбачено відсікання кисті руки. Всевишній Аллаг говорить: «Крадiю i крадiйцi вiдрiзайте руку як покарання за їхній злочин. Покарання — це як приклад вiд Аллага, адже Аллаг — Великий, Мудрий!» (Коран, 5:38)

 • Якщо крадій буде знати, що його руку відсічуть, то не стане красти. Таким чином, він збереже свою руку і майно людей від крадіжки. За скоєння перелюбу незайманою людиною передбачено сто батогів. Всевишній Аллаг говорить: «Розпусника й розпусницю бийте сто разiв — кожного з них.» (Коран, 24:2)

 • Це дозволяє зберегти родовід людини від заплутування, а також зберегти майно людей від незаконного наслідування. За зведення наклепу на цнотливих людей в перелюбі передбачено покарання у вісімдесят батогів. Всевишній Аллаг говорить: «Тих, якi звинувачують доброчесних жiнок, але не можуть привести чотирьох свiдкiв, бийте вiсiмдесят разiв i нiколи не приймайте вiд них свiдчення, бо вони — нечестивцi,» (Коран, 24:2)

 • Існують і інші види злочинів, які згадані в ісламі. Покарання за які відповідає їх ступеню небезпеки для суспільства. Шаріат затвердив загальне правило, яке визначає ступінь покарань. Всевишній Аллаг говорить: «Вiдплатою за зло є таке ж саме зло!» (Коран, 42:40)

 • А також слова Всевишнього Аллага: «Якщо ви будете їх карати, то карайте їх так, як карали вони. Та якщо ви матимете терпiння, то це буде краще для терплячих!» (Коран, 16:126)

Для здійснення цих видів покарань існують певні умови і правила.

 • Одним із прикладів великодушності ісламу у сфері виконання покарань є те, що їх застосування не є невідворотним. Навпаки, існує можливість бути пробаченим або виплатити викуп, якщо на це згодні рідні жертви. Всевишній Аллаг говорить: «Вiдплатою за зло є таке ж саме зло! Та якщо хто простить i встановить мир, винагорода його буде за Аллагом! Воiстину, Вiн не любить несправедливих!» (Коран, 42:40)
 • Якщо злочин було скоєно у сфері, пов’язаній із правами Аллага, то доки раб Аллага не коїть його привселюдно і поки справа не дійшла до вищих судових інстанцій, то покарання до людини не застосовується. Ця справа залишається між Аллагом і Його рабом. Передається від Абу Гурейри (хай буде вдоволений ним Аллаг), що Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага) s сказав: «Всю мою громаду буде прощено, крім тих, хто розповідає про свої гріхи. Коли людина робить щось вночі і Аллаг приховує це від людей, а вранці ця людина говорить: «Так-то й так-то, минулої ночі я зробив те-то і те-то» – навіть тоді, коли Аллаг приховав її гріх, ця людина зірвала покрив Аллага із самої себе» (Аль-Бухарі; Муслім)

  Коли іслам затвердив втілення цих покарань (худýд), то мав на меті зберегти права людей і гарантувати безпеку, спокій і стабільність в суспільстві, і стримати того, чия душа прагне до злочину. Якщо вбивця буде знати, що його буде убито, крадій – що його руку буде відсічено, перелюбник – що його буде побито батогами, а той, хто зводить наклеп на цнотливих людей – що його також буде побито батогами, то, в такому випадку, відмовиться від своїх намірів, збереже себе і оточуючих. Всевишній Аллаг сказав правду: «Помста рятує життя ваше, о ви, обдарованi розумом! Можливо, будете богобоязливi ви!» (Коран, 2:179)

  Можливо, хтось скаже, що за певні злочини іслам приписує дуже суворі покарання. Але можна відповісти, що будь-яка розумна людина підтвердить, що ці злочини завдають шкоди всьому суспільству. Але ж суспільство необхідно зміцнювати, боротися за нього і відстоювати його цінності. І саме для цього були приписані ці види покарань. Нехай кожен спитає себе сам, які види покарань є більш ефективними і корисними для зменшення злочинності: покарання, які приписує іслам, або покарання, які вигадали люди? Ці вигадані покарання лише поширюють злочинність. За їх допомогою навіть злочинець може уникнути покарання. Таким чином, хворий орган необхідно ампутувати, щоб врятувати все тіло.